Bør barna bli med i begravelsen?

Bør barna bli med i begravelsen?

Av Paul Andreas Dahl

27. november 2023

Mange foreldre er usikre på om de skal ta med barna sine i begravelsen til en som stod dem nær. Selv om denne tvilen er i beste mening, er det i de fleste tilfeller best å la barna få ta del i alle deler av sorgprosessen, også begravelsen.

Alle barn kan bli med i begravelse

Å stille spørsmål til om barna skal være med i en begravelse til en nær slektning er helt naturlig. Det generelle svaret på dette er at de bør få være med, men at det er viktig å forberede barnet godt på forhånd og være klar til å støtte dem under selve seremonien.

Ønsket om å skjerme barn fra en begravelse er fullt forståelig, spesielt om man har lite erfaring med begravelser. Mange foreldre synes også selv at det å gå i begravelse er vanskelig, og ønsker dermed å beskytte barna sine fra det samme ubehaget.

Men barn tar ikke skade av å være vitne til andres sorg. Ei heller av å se en kiste eller en urne. Så lenge det er en voksen til stede som kan forklare hva som skjer og svare på spørsmål, er det helt trygt for et barn å være til stede i en begravelse. Dersom man selv frykter at man selv vil bli så trist at man ikke vil være i stand til dette, kan man spørre en venn eller slektning om de kan hjelpe til med å ta litt ekstra vare på barnet.

 

Det er viktig å inkludere barnet

En begravelse er et ritual der fellesskap står sterkt, og vil etter hvert som tiden går bli en del av en families felles historie. Det er viktig at barnet får være en del av denne historien, selv om de kanskje ikke vil huske at de var der.

Barn fortjener i tillegg muligheten til å ta del i sorgen på lik linje med voksne, og få rom til å dele tanker og følelser, og til å få et siste farvel med noen de var glad i.

Samtidig kan det oppstå tilfeller der et barn absolutt ikke vil delta. Og selv om det er mange gode grunner til at barn bør bli med i begravelsen, bør man ta hensyn til dette og ikke tvinge dem. Sørg bare for at de vet hva en begravelse innebærer og hvorfor det kan være viktig for dem å bli med, slik at de faktisk vet hva de sier nei til.

Hva med spedbarn?

Mange vegrer seg også for å ta med seg de aller minste barna i en begravelse, av frykt for at de skal forstyrre seremonien og andres sorg. Men at en baby lager lyd i en begravelse er noe alle har forståelse for. Tvert imot er det mange som setter pris på at de aller yngste tar del i noens siste avskjed.

Dersom man er urolig for at barnet skal lage mye lyd under seremonien kan man også her alliere seg med en annen voksen som kan ta med barnet en tur ut i frisk luft.

 

Hvordan forberede et barn på en begravelse?

Å snakke med barn om døden og begravelse er noe mange gruer seg til. Et godt og generelt råd er å være så konkret som mulig. Vær ærlig og direkte og unngå bildebruk som at noen har «gått bort», at de «sover», eller er «under jorda». Det er bedre å si at de er døde og så forklare hva det innebærer.

Barn kan ha mange spørsmål om døden og det er viktig å lytte godt og svare så tydelig og rett frem som mulig. Husk også at barn kan trenge tid til å fordøye informasjonen, så vær tålmodig og ta gjerne opp samtalen igjen ved et senere tidspunkt.

Når det kommer til selve begravelsen er det flere ting man kan gjøre for å sørge for at barnet får en så god opplevelse som mulig:

  • Fortell barnet om hva som har skjedd og at hele familien skal delta i en begravelse.
  • Kontakt begravelsesbyrået eller arrangøren på forhånd for detaljer om begravelsen.
  • Forklar hvordan begravelsen vil se ut, om den er i en kirke eller et annet sted.
  • Fortell at det vil være en kiste i rommet og si hvem som ligger i den, samt hvordan kisten ser ut.
  • Forklar betydningen av en begravelse og hvorfor det er viktig å delta.
  • Forbered barnet på at mange kan være triste under begravelsen og forklar hvorfor.
  • Gi beskjed til barnet om at det er helt normalt å føle seg trist og at en begravelse er en naturlig sammenheng å vise sorg i.
  • Besøk begravelsesstedet med barnet noen dager i forveien for å bli kjent med omgivelsene.
  • Ta med aktiviteter som de minste barna kan ta i bruk under seremonien, for eksempel en bok, tegnesaker eller et leketøy.