Hjelp ved dødsfall

Når et menneske dør, blir livet forandret for mange. For deg og dine som står nærmest blir forandringen størst. Det kan oppleves kaotisk og vanskelig å ta inn over seg det som har skjedd. Likevel er det mange praktiske ting som må gjøres etter et dødsfall med mange som må varsles og en begravelse som skal planlegges.

Planlegg begravelse
Planleggingssamtale mellom en pårørende og en gravferdskonsuelt i en rolig setting og kaffekopp i hånden

Vi er tilgjengelige hele døgnet og kan hjelpe deg raskt

For mange oppleves det godt å få hjelp i denne situasjonen. Vi tilrettelegger for dine individuelle behov og ønsker, og vår erfaring og lokalkunnskap kan være til god hjelp når du skal treffe dine valg om hvordan begravelsen skal gjennomføres.

Hva må gjøres etter et dødsfall?

 1. Akutt hjelp ved dødsfall

  Mange er helt uforberedt når et dødsfall inntreffer og har behov for akutt hjelp. Dette avhenger av hvor dødsfallet har skjedd, og om det må tas spesielle hensyn til for eksempel obduksjon.

  Ved dødsfall i utlandet bistår vi de etterlatte med hjemsendelser/repatriation av kister og urner.

 2. Melde inn dødsfall

  Ved dødsfall i hjemmet kontaktes legevakten. Begravelsesbyrået kan hente den døde når legen har vært der. Legen sender melding om dødsfallet til Folkeregisteret.

  Ved dødsfall på sykehjem eller sykehus sørger personalet for at legen får beskjed og at meldingen sendes til Folkeregisteret. til lege.

  Mange er helt uforberedt når et dødsfall inntreffer og har behov for akutt hjelp. Dette kan variere, avhengig av hvor dødsfallet har skjedd,- og om det må tas spesielle hensyn til f.eks. obduksjon eller organdonasjon, samt hygiene ved dødsfall.

  Vi er tilgjengelig hele døgnet og kan hjelpe deg raskt.

  Ta kontakt

 3. Henting av avdøde

  Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil avdøde som regel bli brakt til stedets kjølerom samme dag eller dagen etter dødsfallet. Ved dødsfall i hjemmet bringer vi avdøde til nærmeste gravkapell eller sykehus etter avtale med de etterlatte.

  Ved dødsfall i utlandet bistår vi de etterlatte med hjemsendelser/repatriation av kister og urner. Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge.

  Vi er tilgjengelig på vår døgnåpne vakttelefon.

  Mer om henting av avdøde.

 4. Ansvarlig for begravelsen

  I noen tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker om begravelsen. Gravleggingen skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn.

  Foreligger det andre ønsker fra avdøde, er det den ansvarlige for begravelsen og den som skal besørge begravelsen som avgjør om disse skal følges. I noen tilfeller har avdøde laget en skriftlig viljeserklæring.

 5. Planlegging av begravelsen

  Etter et dødsfall er det vanlig med en samtale for å planlegge begravelsen. Å avtale tidspunkt for planleggingssamtalen kan gjøres tidlig etter dødsfallet.

  Her blir vi enige om hva det er viktig å ta stilling til før seremonien, hva begravelsen vil koste og hvordan vi kan stille til vertskap for seremonien på best mulig måte.

  Planlegginssamtalen tar som regel 2 til 3 timer men det er også mulig å fordele planleggingen over flere møter. Før planleggingssamtalen kan en forberede seg i vår digitale planlegger.

  Mer om planleggingssamtalen.

 6. Gi beskjed til pårørende

  Etter et dødsfall er det viktig at du gir beskjed til nærmeste familie, slekt, venner og andre etterlatte, slik at alle får muligheten til å ta del i sorgen på sin måte.

  Dette kan gjøres med en dødsannonse eller en minneside som inneholder informasjon om begravelsen.

 7. Syning

  Vi legger til rette for at etterlatte kan se den avdøde. Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil personalet som regel legge til rette for syning på avdødes rom.

  Det er også mulighet for syning senere når avdøde er stelt og lagt i kisten. Dette avtales direkte med begravelsesbyrået.

  Se mer informasjon om syning her.

 8. Kistetransport

  Vi sørger for transporten av kisten. Som regel er det behov for transport fra dødssted til seremonisted – og fra seremonisted til gravlund eller krematorium.

  Etterlatte har anledning til å være med. Ofte avtales det syning i forbindelse med kistetransporten.

 9. Begravelsen

  Begravelsesseremonien skjer som regel innen 1–2 uker etter dødsfallet. De etterlatte velger hvor seremonien skal være, og hvordan den skal gjennomføres.

  Ofte foregår seremonien i en kirke eller et kapell, men det finnes også andre seremonityper.

 10. Minnesamvær

  Etter seremonien kan det være godt å samles til et minnesamvær. Vi har oversikt over tilgjengelige lokaler og serveringssteder som er egnet for dette.

  Vi kan også bistå med catering og levering av mat til minnesamvær hjemme hos de etterlatte.

 11. Papirer og skjemaer

  Etter et dødsfall er det også viktig å gi beskjed til posten og andre instanser om at personen har gått bort. Utover dette er det lurt å gå over forsikringer og andre praktiske ting som regninger og digitale profiler.

  Dødsfallet skal registreres i Folkeregisteret. Det gjøres ved at dødsattest utstedes og sendes av lege. Etterlatte sender selv inn melding om skifte av dødsbo til tingretten/byfogdembete i avdødes bostedskommune innen 60 dager etter dødsfallet.

  I samtalen med oss får du god informasjon om hvilke andre papirer og skjemaer du må fylle ut selv.

 12. Arveoppgjør

  Arveloven, et eventuelt testamente og slektninger avgjør hvordan arven skal fordeles. Er det flere arvinger, må de selv ta stilling til skifteformen som skal benyttes ved arveoppgjøret, og hvem som skal fordele arven etter den avdøde.

  Arveoppgjør og skifte ligger utenfor vårt fagområde å gi råd om. Vi har derfor knyttet oss til Arvespesialisten AS, som er vår eksterne samarbeidspartner.

Kom i gang med planlegging av begravelse

Vi bistår deg gjennom hele prosessen, slik at både avdøde og etterlatte får en fin og verdig avskjed.

Trenger du hjelp til å planlegge en begravelse?

Kontakt oss