Om oss

Om oss

Kontakt oss

Om Dahls begravelsesbyrå

 • Hvem vi er

  Dahls begravelsesbyrå er et begravelsesbyrå i Bergen som betjener Bergen og nærkommunene. Vi er en del av Jølstad, som har byråer flere steder i landet. Alle byråene betjenes av medarbeidere med god lokalkunnskap, og det legges stor vekt på tilrettelegging for familienes individuelle behov og ønsker.

  Vi kan bistå med alle oppgaver i forbindelse med dødsfall. I innledende samtaler har vi en planleggingssamtale der vi avtaler hva vi skal gjøre og hva etterlatte ønsker å ordne selv.

  Kontakt oss

 • Oppgavene til et begravelsesbyrå

  En naturlig del av jobben vår er å ordne med dødsannonse, stelle og legge den avdøde i kisten, og foreta overføringen fra dødssted til seremonisted.

  På dagen når seremonien finner sted er vi tilstede for å gjøre i stand til gravferden. Her er vi behjelpelige med å ta imot blomster, dekorasjon av seremonirommet og koordinering av avtaler med prest, gravferdstaler, musikere og eventuelle andre som skal delta i seremonien.

  Andre oppgaver vi som begravelsesbyrå kan ta oss av dekker bilder etter avtale, ta imot de etterlatte, dele ut program og formidle beskjeder. Vi kan også veilede publikum og andre som kanskje er ukjente på stedet.

  Etter gravferden er vi behjelpelige med bl. a. bestilling av takkekort, takke-annonse til avis og bestilling av urnenedsettelse. Vi bistår ved valg av ny gravstein eller inskripsjon på eksisterende monument. Vi tilbyr bistand til skifte av bo, arveoppgjør og økonomisk rådgivning.

  Vi kan også formidle hjelp til rydding, rengjøring, takst og salg av innbo.

 • Historien om Dahls

  I februar 1933 startet Bernhard Dahl «B. Dahls begravelsesbyrå» på Nesttun. Bernhard var snekker, og startet med kisteproduksjon på Nesttun. Det fantes ingen andre begravelsesbyråer eller kistesnekkerier i Fana den gang, og folk var vant til å ordne seg selv. Men, med tiden opplevde Bernhard at flere og flere ønsket hans hjelp også til gjennomføringen av gravferden. I 1972 ble kistesnekkeriet lagt ned, og det ble kun fokusert på begravelsesbyrådriften.

  Kjell Rein Dahl, sønn av Bernhard, hadde hjulpet til i driften helt fra han var en liten gutt. I 1981 overtok han firmaet, som da het bare «Dahls begravelsesbyrå», og han drev det videre frem til 2012. I løpet av den tiden flyttet firmaet fra sin adresse i Stasjonsvegen på Nesttun, til Apeltunvegen ovenfor Skjoldskiftet, og i 2008 ble Dahls begravelsesbyrå en del av Begravelsesbyråkjeden Jølstad.

  I 2012, da Kjell ble pensjonist, ble firmaet overlatt til hans sønn Paul Andreas Dahl. I tillegg flyttet Dahls begravelsesbyrå til sine nåværende lokaler i Hardangervegen 6.

  Dahls begravelsesbyrå har i mange år vært Bergens største begravelsesbyrå, og hjelper hvert år ca 400 familier i Bergen, Austevoll, og nabokommunene.

  I 2020 kjøpte Dahls begravelsesbyrå Gravferdsgruppen AS, som eier Gravferdshjelpen ASSamdals begravelsesbyrå ASBergen begravelsesbyrå ASArna Gravferdsbyrå AS, og Vatne Begravelsesbyrå AS.

 • Våre ansatte

  Som gravferdskonsulenter ønsker vi å vise engasjement og medfølelse, i tillegg til å hjelpe til med alt det praktiske ved en begravelse.

  Dette er en jobb som krever mye av oss, men vi opplever at vi får enda mer tilbake. Møt våre ansatte.

 • Hva er nytt?

  På bloggsidene våre kan du lese nyheter og aktuelle artikler.

  På denne siden legger vi ut nyhetssaker og aktuelt i forhold til oss og bransjen.

Trenger du hjelp til å planlegge en begravelse?

Kontakt oss

Våre tjenester

Se alle tjenester