Vi er miljøsertifisert!

Nyheter

Dahls begravelsesbyrå er nå, som det første begravelsesbyrået på vestlandet, sertifisert som Miljøfyrtårn. I dag fikk vi overrakt diplomet fra byråd for klima, miljø og næring Julie Andersland, og feiret med kortreiste cupcakes fra Flying Cakery.

Det har vært naturlig for Jølstad og Dahls å integrere miljø som en del av driften og har derfor valgt å bli et Miljøfyrtårn. En miljøsertifisering handler om å redusere vår ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljø, på arbeidsplassen.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem, og vi har gjennom bransjekriterier gjennomført en kartlegging og vektet ut de viktigste indre og ytre miljøaspektene for vår virksomhet.

Gjennom våre systemer og rutiner vil dermed miljøaspektet fanges opp, enten det er gjennom våre innkjøp, hvordan vi behandler avfall, bruker energi osv.

Vi er nå godkjent i hele kjeden som Miljøfyrtårn bedrift. Det er vi stolte av.