Antrekk

I Norge er det vanlig å kle seg i svarte klær i begravelser. Selv om skikk og bruk i begravelse er viktig for å vise respekt og medfølelse med de etterlatte, er dette blitt mer fleksibelt over tid. Det finnes imidlertid fortsatt visse normer som bør følges når det gjelder antrekk, spesielt hvis det ikke er spesifisert av de etterlatte hva som er ønsket. Noen ganger kan de etterlatte be om at de fremmøtte kler seg på en spesifikk måte, i tråd med avdødes egne ønsker, mens det i andre tilfeller er mer fritt hvordan man kler seg. Uansett hva som er tilfelle, handler antrekket først og fremst om å vise respekt og medfølelse for den avdøde og de etterlatte.

Ofte stilte spørsmål