Når kan jeg kreve voldsoffererstatning?

Erstatning kan kreves når du har vært utsatt for en straffbar handling. Se mer informasjon på www.voldsoffererstatning.no.