Må man bruke kiste?

Ja, i utgangspunktet må man det – og dersom dette ikke er i strid med avdødes religion eller verdisyn. Når særlige grunner tilsier det, kan Kirkelige fellesråd gi tillatelse til gravlegging uten kiste. Fellesrådet kan sette vilkår for tillatelse, og deres vedtak kan ikke påklages.

For mer informasjon rundt dette kan du ta kontakt ved et av våre byråer.

Ta kontakt med oss

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss