Dahls begravelsesbyråer

Adresse:

Postadresse:

Åpningstider:

Vakttelefon:

E-postadresse:

Dahls begravelsesbyråer

Adresse:

Kanalveien 105, 5068 Bergen

Kanalveien 105, 5068 Bergen

Postadresse:

Postboks 2544 Tveitevannet, 5823 Bergen

Postboks 2544 Tveitevannet, 5823 Bergen

Åpningstider:

Hele uken etter avtale

Hele uken etter avtale

Vakttelefon:

55 90 05 54

55 90 05 54

E-postadresse:

bergen@gfgruppen.no

Vi bistår til en verdig begravelse

Gå til våre minnesider

 • Om Bergen Begravelsesbyrå

  Når en av våre nærmeste dør er det viktig at de praktiske ting blir ivaretatt på en verdig måte.

  Vi hjelper deg med praktiske gjøremål i forbindelse med begravelse. I en vanskelig tid når en av ens nærmeste er gått bort velger de fleste å overlate de nødvendige gjøremål til begravelsesbyrået. Vi ordner alt av papirarbeid, transport, blomster, musikk, sanger, dødsannonser, og aktuelle støtteordninger.

  Det er mye som kan oppleves kaotisk og vanskelig å ta inn over seg. Likevel er det mye som må gjøres, mange som må varsles og en begravelse som skal planlegges. Vi gir deg her en oversikt over det som kan være viktig å tenke på når et dødsfall har inntruffet.

  Bergen Begravelsesbyrå er et lokalt eid og moderne begravelsesbyrå i Bergen sentrum med en avdeling under Gravferdsgruppen AS, som igjen er eid av Dahls begravelsesbyrå fra og med 2020.

  Avdelingene under Gravferdsgruppen har de samme konsulentene, og Bergen Begravelsesbyrå deler kontor på Landås (nå Kanalveien 105) med Gravferdshjelpen og Samdals Begravelsesbyrå.

  Vi betjener nærkommunene Bergen, Askøy, Austevoll, Austrheim, Fedje, Fjell, Fusa, Lindås, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Vaksdal og Øygarden.

 • Finn oss

  Vi holder til i 1. etasje i B-inngangen, som er inngangen mot Fjøsangerveien. Vi er til venstre når man kommer ut heisen, eller til høyre om du kommer inn hovedinngangen.


 • Minnesider

  Vi oppretter minnesider ved alle begravelser. Her finner du dødsannonsen, tid og sted for seremonien og eventuelt minnesamvær. Ofte ligger det også en karthenvisning til seremonistedet og minnesamværsstedet.

  På minnesiden kan du også sende en siste hilsen med kondolanseord, tenne ett lys eller gi en gave til ønsket formål.

  Våre minnesider

Våre ansatte

Eirik Solheim

Avdelingsleder

Arne Høviskeland

Gravferdskonsulent

Arnt Cederholm

Gravferdskonsulent

Grethe Aspenes

Gravferdskonsulent

Jan Olav Stople

Gravferdskonsulent

Johanne Drageide

Gravferdskonsulent

John Sæle Vevle

Gravferdskonsulent

Marit Hope

Gravferdskonsulent

Reidun Myrmel

Gravferdsassistent

Silje Henriksen

Gravferdskonsulent

Anna Øvretveit Dyrkolbotn

Gravferdskonsulent

Kristoffer Bidne

Gravferdskonsulent

Henriette Hopsdal

gravferdskonsulent

Send oss en henvendelse

Send oss en henvendelse