Avdødes digitale liv

Avdødes digitale liv

I løpet av livet etterlater vi oss mange ulike digitale spor, eksempelvis via Facebook, mail, Microsoft, Digipost eller lignende. Dette er spor som det kan være greit å få en oversikt over, og eventuelt ryddet opp i etter et dødsfall.

Ved flere tilfeller har ikke den avdøde gitt tydelige instruksjoner på hva som skal skje med de digitale profilene når en dør. Dersom du ønsker å slette den avdødes Facebook-profil eller gjøre den om til en minneside, har du derfor behov for innloggingsinformasjon eller hjelp fra tilbyderne av plattformen. Det samme gjelder sletting av andre sosiale plattformer.

 

Slik sletter du den avdødes sosiale og digitale profiler

I oversikten nedenfor viser vi deg hvordan du kan slette den avdødes konto på Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter, Microsoft og Digipost, samt hvordan du kan gjøre om Facebook-profilen til en privat minneside.

Nettstedene krever gjerne dokumentasjon på dødsfallet i form av en dødsattest eller dødsannonse (En dødsattest skal registreres i Folkeregisteret og gjøres ved at dødsattesten utstedes og sendes av lege). Pass på at avdødes navn fremkommer tydelig. De krever også dokumentasjon på slektskapet, eller en fullmakt for å foreta endringene.

Dersom du møter på utfordringer i denne prosessen, så kan slettmeg.no og nettvett.no gi deg ytterligere veiledning.

Digitale plattformer

 • Gjør om Facebook-profilen til en minneside

  Den private Facebook-profilen til den avdøde kan gjøres om til en privat minneside. Navnet på profilen endres til «Til minne om [Fornavn Etternavn]», samt at bilder og innlegg beholdes. Venner og familie kan publisere bilder og innlegg til minne om den avdøde, men minnesiden vil ikke vises på veggen til andre utenfor denne siden.

  1. Om du ønsker å gjøre en Facebook-profil om til en minneside, må du følge denne koblingen: Facebook
  2. Fyll ut skjemaet på denne siden, og vær spesielt obs på feltet “E-postadressene som er oppgitt på brukerkontoen”. Dersom ingen e-postadresse er synlig på den aktuelle profilen, kan du bruke “unknown@facebook.com”.
  3. Der det står “Dødsattest” må du legge inn en nettadresse til for eksempel en offentlig publisert dødsannonse eller nyhetsartikkel, eller et bilde av en dødsattest.
  4. Når du trykker “Send” vil Facebook starte sin behandling av henvendelsen.
  5. Merk at de muligens vil ta kontakt med deg for ytterligere informasjon om saken før de fatter en beslutning
 • Hvordan slette Facebook kontoen til avdøde

  Dersom den avdøde har valgt en «legacy contact» på Facebook, kan denne personen administrere profilen etter dødsfallet. Denne personen kan likevel ikke slette innlegg, bilder eller venner, ei heller lese meldinger. Personen vil ha muligheten til å publisere nye innlegg og bilder, samt godta nye venneforespørsler. Dersom en slik person ikke er valgt, kan en slette profilen ved å sende inn et skjema til Facebook.

  1. Bekreft at du er nær beslektet den avdøde, eller har fullmakt til å representere den avdøde
  2. Fyll ut skjema her: Facebook
  3. Vær spesielt obs på feltet “E-postadressene som er oppgitt på brukerkontoen”. Dersom ingen e-postadresse er synlig på den aktuelle profilen, kan du bruke “unknown@facebook.com”.
  4. Fyll inn at du ønsker at profilen blir slettet i feltet merket “Søknad om å fjerne konto, spesielle ønsker eller spørsmål”
  5. Last opp en digital kopi av en dødsattest eller minnekort i skjemaet. Pass på at avdødes navn fremkommer tydelig.
  6. Merk at det vil være umulig å gjenopprette profilen etter at den er slettet
 • Instagram

  Ved å fremvise nødvendig dokumentasjon om den avdøde, kan Instagram slette kontoen uten å ha passordet tilgjengelig. Nødvendig dokumentasjon er dødsattest eller dødsannonse må da sendes inn.

  Fyll ut skjema for å starte prosessen: Skjema for å slette avdødes konto hos Instagram

 • Google og YouTube

  Hos Google (herunder også YouTube) er det mulig å planlegge hva som skal skje med kontoen dersom en blir syk eller går bort. En kan velge hva som skal skje etter en periode dersom profilen er inaktiv, hvem Google skal varsle dersom profilen blir inaktiv, samt velge hvem som kan få tilgang til noe av dataen.

  En kan også velge at Google skal slette kontoen og det offentlige innholdet etter ens bortgang. Dersom en «legacy contact» er valgt, har denne personen tre måneder til å hente ut data før kontoen slettes.

  Dersom den avdøde ikke har gitt klare instruksjoner på hva som skal skje med kontoen hos Google eller YouTube, er det mulig å sende inn en forespørsel til Google via denne linken: skjema for å slette konto på Google og YouTube

 • Twitter

  Dersom den avdøde har en Twitter-konto, kan denne slettes uten at en trenger å vite passordet.

  1. Ta kontakt med Twitters brukerstøtte
  2. Velg «I want to request the deactivation of a deceased or incapacitated user’s account.»
  3. Velg «A deceased Twitter user» under «Reporting the account of»
  4. Fyll inn brukernavnet (uten @) og fullt navn til den avdøde
  5. Deretter må forholdet ditt til den avdøde fylles inn (fullt navn og e-postadresse)
  6. Når dette er sendt inn, vil du få en e-post fra Twitter med flere instruksjoner
  7. Følg oversendt anvisning
 • Microsoft

  1. Logg inn med din egen Microsoft-konto
  2. Klikk deretter på denne linken for å få opp skjemaet for utfylling
  3. Alle feltene bør fylles ut på engelsk da de som leser gjennom er engelsktalende
  4. Send inn skjemaet når alt er skrevet inn så godt som mulig
  5. Du vil deretter få svar på henvendelsen på oppgitt e-postadresse i skjemaet
 • Digipost

  En konto opprettet i Digipost kan slettes innen seks måneder etter oversendt dødsattest. Dersom pårørende eller de som kan forplikte den avdøde ønsker tilgang til kontoen før den slettes, må Digipost kontaktes. De skal da ha mottatt en skifteattest fra tingretten, samt telefonnummer og e-post til personen som skal ha tilgangen.

  Dette sendes til følgende adresse:

  Posten Norge AS
  Posten og Bring Kundeservice
  Postboks 2190
  5504 Haugesund

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss