Gravplass i Bergen

Det er mange muligheter for gravlegging i Bergen, fordelt på til sammen 28 kirkegårder og gravplasser.

Kirkegårder: Arna, Assistent, Biskophavn, Bønes, Domkirkegården, Fana, Korskirkegården, Mariakirkegården, Midttun, Nygård, Nykirkegården, Salhus, Slettebakken, St. Jakob, Storetveit, Takvam og Åsane.

Gravplasser: Antveit, Eidsvåg, Fyllingsdalen, Gravdalspollen, Loddfjord, Mjeldheim, Møllendal, Solheim, Øvsttun, Årstad og Årstad nye.

En benk langs en vei på en kirkegård / gravplass

Finne en eksisterende gravplass

Trenger du å finne frem til en eksisterende grav kan man bruke søkefunksjonen til Gravplassmyndigheten i Bergen.

Søke om gravplass til avdøde

Mange vil synes at det er naturlig å ha en grav å kunne gå til på merkedager og i høytidene, for å minnes den avdøde.

Gjennom bostedsadressen til avdøde, er alle personer automatisk tilknyttet en menighet, der menighetstilhørigheten avgjør hvilken gravplass som kan benyttes.

Gravplassloven §6 heter det at “avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her”. I utgangspunktet har alle rett til fri grav i hjemkommunen, men det er forutsatt at graven som gravplassmyndigheten i kommunen tilviser brukes.

Vi hjelper deg med å finne en ledig gravplass om du ikke har tilgang til en.

Kontakt oss

For urner finnes det i tillegg andre alternativer, der man kan sette ned urnen i en grav ved en urnenedsettelse, eller spre asken.

En urnenedsettelse er når urnen med avdødes aske settes ned i en grav på en offentlig gravlund.

Ofte stilte spørsmål

  • Hva koster en gravplass?

    En ny grav er i utgangspunktet gratis i 20 år (urnegrav) eller 25 år (kistegrav). Pårørende kan velge å beholde graven ut over frigravsperioden, men da må det betales festeavgift. En festeavgift kan være på 530 – 680 per år og settes av bystyret i Bergen.

  • Hva skjer med gamle graver?

    En grav med et gravminne får som hovedregel bli værende på gravplassen så lenge de pårørende ønsker det og mens festeavgiften betales. Når den ansvarlige for graven frasier seg ansvaret betyr det i lovens forstand at man frasier seg ansvaret for graven og at festet opphører. Da overtar gravplassmyndigheten ansvaret for graven. I de fleste tilfeller destrueres gravsteinen, mens gravplassen åpnes for å bli brukt på ny.

  • Kan en grav flyttes?

    Nei. Etter gjeldende regler i Gravferdsloven er det ikke tillatt å flytte avdødes legeme eller aske. Dersom det foreligger svært tungtveiende grunner, kan man søke Kirkelig Fellesråd om flytting av gravmonumentet. Vi kan informere nærmere om dette om du tar kontakt ved et av våre kontorer.

Er det noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss