Programhefte med gul bakgrunn og avtrykk av et hjerte

Programhefte Hjerte — AB-10