Programhefte med bilde av en liten brygge ved et vann med trær rundt

Programhefte Stillhet — HØ-08