En urne med sandmotiv.

Urne Sand sjøurne

kr 2330,–

Produktinfo

Kan KUN brukes til senking i vann