Forsendelse av kister og urner (repatriation)

Forsendelse av kister og urner (repatriation)

Vi er tilstede hele døgnet – ring vår vakttelefon +47 22 79 77 00

Besøk vår side for forsendelse (norsk)

Visit our website for repatriation (English)

 

Generell informasjon om hjemsendelse ved dødsfall i utlandet

Information in English

Vi bistår mange familier og begravelsesbyråer med hjemsendelse av kister og urner i og utenfor Norge. Det er forskjellige rettigheter ved død i utlandet, hvor mye avhenger om avdøde var på reise eller bosatt på dødsstedet. Ved dødsfall på reise kan det også være usikkerhet om hvem som skal dekke kostnadene. Her kan forsikringsselskapet være en viktig samarbeidspartner.

I begravelsesbyråkjeden Jølstad har vi et dedikert team for repatriering, som er kompetente i flere språk da de jobber nært med ambassader og konsulater. Vi vil koordinere og utføre våre oppgaver sammen med dem på en profesjonell måte hvor du kan være sikker og trygg på å sette din lit til oss.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og veiledning om hjemsendelse ved dødsfall i utlandet. Du når oss hele døgnet.

Ønsker du mer informasjon om denne tjenesten?

Kontakt oss