Prester og gravferdstalere

Hvem skal lede seremonien?

I en begravelsesseremoni er det vanlig å ha en som leder seremonien gjennom programmet. Dette er ofte en prest eller en gravferdstaler. Vi har egne utdannede gravferdstalere, men formidler også kontakt med prester og andre som kan sørge for en verdig avskjed.

Seremoni tilpasset tro og ønsker

Vi formidler kontakt med prest eller gravferdstaler, hvor de etterlatte vil bli kontaktet av vedkommende. Her vil man sette seg ned sammen og bli enige om hvilke elementer som skal være med i seremonien.

Her vil det bli gått igjennom program, innhold og minnetaler, slik at seremonien blir tilpasset etter ønske.

En kirkelig seremoni ledet av en prest

Ved seremoni i kirken, formidler vi kontakt med en prest, som vil ta kontakt med de etterlatte for å avtale et møte. I seremonien vil en prest tale om det grunnleggende i deres tro, og dagen inneholder gjerne inngangsmusikk, salmer og minneord. Pårørende vil kunne si noen minneord for å hedre sine kjære, og dersom det er ønskelig er dette noe som også kan gjøres av presten. Her vil det være rom for blomster og en kort opplesning av bånd og hilsener.

En human-etisk seremoni med en gravferdstaler

Skal det være en human-etisk seremoni, tar vi kontakt med human-etisk forbund sitt fylkeskontor, og setter deg i kontakt med en gravferdstaler.

Her vil det ikke være noe religiøst innslag. Seremonien vil følge filosofien og livssynet til humanismen, og det stilles ingen formelle krav. Programmet vil derfor variere ut ifra pårørende sine ønsker og tanker.

Livssynsåpen seremoni med en gravferdstaler

Ved en livssynsåpen seremoni har vi dyktige gravferdstalere som har gjennomgått opplæring for å kunne bistå som talere.

Seremonien er religionsnøytral, og du kan selv velge grad av religiøst innslag. Det er pårørende som velger innholdet og programmet, men dersom du er usikker, har vi lang erfaring og kan derfor bistå med råd og forslag til program.

Det finnes mange muligheter

Vi har alle forskjellige tanker om hvordan vi ønsker å ta farvel med noen som står oss nær. Det som er felles for alle, uavhengig av trossamfunn, er at man ønsker en respektfull avskjed. Vi vil alltid forsøke å oppfylle ønsker etter beste evne.

Du kan lese mer om ulike typer seremonier her, og der du har noen spørsmål hjelper vi deg mer enn gjerne. Ta kontakt med et av våre Dahls-kontorer.

Les mer

Våre gravferdstalere

Arve Løvenholdt

Gravferdskonsulent

Arvid Søreide

Gravferdskonsulent, Austevoll

Espen Stølen

Gravferdskonsulent

Maria Vassnes

Gravferdskonsulent, Austevoll

Silje Henriksen

Gravferdskonsulent