Det å sette sammen en begravelse

Aktuelt

I en tid som ofte kan være fylt med sorg og frustrasjon, er det også en mulighet for å feire livet til den avdøde og minnes dem på en minneverdig måte.

Hvordan du planlegger programmet for en begravelse vil avhenge av personens liv, ønsker og tradisjoner. Her vil vi gi deg noen forslag for å hjelpe deg med å planlegge en avskjed som er verdig og passende for den avdøde.

Programhefte

Et programhefte gir en oversikt over oppsettet av begravelsen. Oppsettet kan variere i forhold til type seremoni, men gir en oversikt over seremonien. Det finnes ulik layout, farger, papirformater og oppsett.

Kirkelig seremoni

I en kirkelig seremoni er innholdet i seremonien ganske fastsatt. Det skal være salmer, musikkstykker, minnetaler, og en preken fra presten. Salmene og musikken er det du som bestemmer, og det er også opp til deg om dere vil holde minnetaler selv, eller om presten skal gjøre det.

Oppsettet på et programhefte er som regel noe som dette, for en kirkelig seremoni:

  • Forside med bilde, datoer og sted
  • Et musikkstykke
  • En åpningssang
  • En sang før talen
  • Eventuelt et musikkstykke
  • En tale av presten
  • Bønn
  • En sang etter talen
  • Et musikkstykke
  • Bakside med eventuelt en salme, et bilde, en hilsen, og/eller øvrig informasjon

Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni er ikke programmet fastsatt, men blir laget i samarbeid mellom deg og gravferdstaleren. Hos oss har vi flere gravferdskonsulenter som også har videreutdanning i å være gravferdstaler, og som gjerne leder disse seremoniene. Det går også an at noen fra familien eller andre som dere kjenner leder seremonien.

Innholdet i en livssynsåpen seremoni kan være musikkstykker, fellessanger, minnetaler, dikt-lesning, taler, eller man kan holde hele seremonien som en samtale mellom gravferdstaleren og de oppmøtte. Kun fantasien setter grenser her.

Innholdet i et begravelsesprogram

Et programhefte til en begravelse med eksempeltekst

Som vist over kan et begravelsesprogram inneholde en rekke ulike elementer, inkludert musikk, taler, bønn og lesninger. Her er noen forslag til hva du kan inkludere i programmet:

Musikk

Musikk i begravelse kan ha en sterk innvirkning på stemningen under en begravelse. Du kan velge melodier som var spesielt betydningsfulle for den avdøde, eller sanger som symboliserer deres liv eller personlighet. Du kan også velge klassisk musikk eller instrumentale stykker som skaper en rolig og vakker atmosfære.

Minnetaler

Minnetaler er en viktig del av et begravelsesprogram, og gir deg muligheten til å minne de tilstedeværende om den avdødes liv og personlighet. Du kan velge å holde minnetalen selv, ha taler fra nære familiemedlemmer eller venner, eller du kan be en prest eller gravferdstaler om å holde en minnetale.

Salmer og preken

Salmer og en preken kan være en viktig del av et begravelsesprogram, spesielt for de som har en religiøs tro. Presten vil gjerne holde ha en bønn for den avdøde, og det vil være noen passende bibeltekster eller annen lesning som symboliserer deres liv.

Om avdøde ikke var medlem av kirken kan det fortsatt være fint med dikt og minneord som beskriver den avdøde på en god måte.

Hør med andre i familien om deres ønsker og tanker

Før du går i gang med å kontakte oss eller å planlegge en begravelse er det alltid en god idé å høre med andre i familien om deres ønsker for begravelsen, inkludert valg av musikk og taler. Nær familie har ofte den beste forståelsen for hva som ville være passende for den avdøde og vil sette pris på å være med på planleggingen.