Bergen | Arna Gravferdsbyrå

Arna Gravferdsbyrå i Bergen ble startet i 1962 og driftes nå av Dahls begravelsesbyrå.

Send henvendelse Våre priser (PDF)
Utsiden av Arna gravferdsbyrå
 • Om byrået

  Arna Gravferdsbyrå ble startet i 1962, under navnet Espeland Begravelsesbyrå, av Kåre Bjarne Hope. Han var tidligere kontorfullmektig i et bygge- og trevarefirma.

  Tidlig i 1960 årene la det seg slik til rette at det var naturlig å skifte jobb, og etter mange oppfordringer fra folk i bygden om å starte et gravferdsbyrå, så ble det slik. Alle de som ønsket dette, kjente Kåre godt og visste om hans rolige, trygge måte han møtte mennesker i ulike livssituasjoner.

  Første tiden i byrået kom oppdragene fra bygdene omkring, men raskt utvidet det seg til Vaksdal, Osterøy, Samnanger og selvsagt også Stor-Bergen.

  Arbeidet i gravferdsbyrået var ikke noen ni til fire jobb og Kåre hadde hele ansvaret både hverdag og helg, natt og dag. Etter hvert tok konen og begge døtrene del i passende oppgaver. Noen pensjonister var med som sidemenn på langtransporter, og som assistenter ved seremonier. De første årene var et av rommene i huset innredet som kontor, og etter hvert ble huset påbygd og det ble i hageleiligheten innredet med bl.a. kontor, samtalerom, kransbinderi og sløyfetrykkeri.

  I 1990 ble navnet endret til Arna Gravferdsbyrå. Den yngste datteren, Marit, ble ansatt på fulltid året etter og hun jobber fremdeles i byrået. I år 2000 døde Kåre og våren 2003 ble Arna Gravferdsbyrå AS solgt til Ragnhild Thorsheim Kristing, og ble en del av Gravferdsgruppen AS. I 2020 ble Gravferdsgruppen solgt til Dahls begravelsesbyrå, som er en del av Jølstads begravelsesbyrå.

Våre ansatte

Send oss en henvendelse

Felter markert med * må fylles ut.