Er det kommunale avgifter i Bergen?

Alle innbyggere i Bergen kommune får gratis kremasjon og har rett på fri grav i Bergen.