Hva koster et minnesamvær?

Kostnaden av et minnesamvær er varierende og baserer seg på om man velger å leie et lokale, hva man serverer og om man velger å stå for matservering selv eller få inn hjelp. Det vil også være lokale forskjeller som påvirker kostnadene for et minnesamvær.

Hos oss i Jølstad begravelsesbyrå har vi begravelseskonsulenter med god lokal kunnskap som vil være til god hjelp hele veien. Les mer på våre sider om minnesamvær.