Hva gjør vi når avdøde er norsk, men bor i utlandet?

Dersom avdøde var norsk, men bosatt i utlandet, må man forholde seg til de enkelte lands praksis og rutiner. Kostnadene ved en eventuell hjemsendelse til Norge må dekkes av etterlatte, om ikke firsikringsselskap. For mer informasjon kan du ta kontakt ved et av våre kontorer.