Når må jeg ta kontakt med et begravelsesbyrå etter et dødsfall?

Man kontakter et begravelsesbyrå når man ønsker å starte planlegging av gravferden, men ikke nødvendigvis umiddelbart etter et dødsfall. En gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter et dødsfall. Ofte kan en med fordel la tanker og ønsker synke inn før en starter den praktiske planleggingen.