Dahls begravelsesbyråer

Adresse:

Postadresse:

Åpningstider:

Vakttelefon:

E-postadresse:

Dahls begravelsesbyråer

Adresse:

Lakslia 14, 5261 Indre Arna

Lakslia 14, 5261 Indre Arna

Postadresse:

Postboks 2544 Tveitevannet, 5823 Bergen

Postboks 2544 Tveitevannet, 5823 Bergen

Åpningstider:

Hele uken etter avtale

Hele uken etter avtale

Vakttelefon:

55 24 08 08

55 24 08 08

E-postadresse:

arna@gfgruppen.no

Vi veileder og gir råd i en vanskelig tid

 • Om Arna Gravferdsbyrå

  Arna Gravferdsbyrå ble startet i 1962, under navnet Espeland Begravelsesbyrå, av Kåre Bjarne Hope. Han var tidligere kontorfullmektig i et bygge- og trevarefirma.

  Tidlig i 1960 årene la det seg slik til rette at det var naturlig å skifte jobb, og etter mange oppfordringer fra folk i bygden om å starte et gravferdsbyrå, så ble det slik. Alle de som ønsket dette, kjente Kåre godt og visste om hans rolige, trygge måte han møtte mennesker i ulike livssituasjoner.

  Første tiden i byrået kom oppdragene fra bygdene omkring, men raskt utvidet det seg til Vaksdal, Osterøy, Samnanger og selvsagt også Stor-Bergen.

  Arbeidet i gravferdsbyrået var ikke noen ni til fire jobb og Kåre hadde hele ansvaret både hverdag og helg, natt og dag. Etter hvert tok konen Ingrid og begge døtrene del i passende oppgaver. Noen pensjonister var med som sidemenn på langtransporter, og som assistenter ved seremonier. De første årene var et av rommene i huset innredet som kontor, og etter hvert ble huset påbygd og det ble i hageleiligheten innredet med bl.a. kontor, samtalerom, kransebinderi og sløyfetrykkeri.

  I 1990 ble navnet endret til Arna Gravferdsbyrå. Den yngste datteren, Marit, ble ansatt på fulltid året etter og hun jobber fremdeles i byrået. I år 2000 døde Kåre og datteren Randi Elisabeth overtok driften av byrået. Hun opprettet Arna Gravferdsbyrå AS, da det før hadde vært drevet som et enkeltmannsforetak. På denne tiden var det fire ansatte.

  Våren 2003 ble Arna Gravferdsbyrå AS solgt til Ragnhild Thorsheim Kristing, og ble en del av Gravferdsgruppen AS. I 2020 ble Gravferdsgruppen solgt til Dahls begravelsesbyrå.

  Arna Gravferdsbyrå blir i dag drevet som en avdeling under Gravferdsgruppen. Marit Hope er den som du oftest finner på kontoret i Borgstova, men du møter like gjerne på noen av de andre konsulentene i gruppen.

 • Finn oss


Våre ansatte

Marit Hope

Gravferdskonsulent

Reidun Myrmel

Gravferdsassistent

John Sæle Vevle

Gravferdskonsulent

Johanne Drageide

Gravferdskonsulent

Jan Olav Stople

Gravferdskonsulent

Grethe Aspenes

Gravferdskonsulent

Eirik Solheim

Avdelingsleder

Arnt Cederholm

Gravferdskonsulent

Arne Høviskeland

Gravferdskonsulent

Silje Henriksen

Gravferdskonsulent

Anna Øvretveit Dyrkolbotn

Gravferdskonsulent

Kristoffer Bidne

Gravferdskonsulent

Henriette Hopsdal

gravferdskonsulent

Send oss en henvendelse

Send oss en henvendelse