Å jobbe som gravferdskonsulent

Å jobbe som gravferdskonsulent

Av Paul Andreas Dahl

31. august 2023

Gravferdskonsulent er for mange et mystisk yrke. Men de som har mistet noen som sto dem nær, vet at en dyktig og erfaren gravferdskonsulent gir uvurderlig støtte og veiledning i en krevende tid, og at de gjør en jobb de kan være stolte av.

Hvilke oppgaver har en gravferdskonsulent

Alle som en eller annen gang har deltatt i en minnestund eller begravelsesseremoni har sett en gravferdskonsulent. De ønsker familie og venner velkommen med følsomhet og respekt og har ellers en stille og tilbaketrukket tilstedeværelse.

Men jobben som gravferdskonsulent innebærer mye mer enn bare å være en anonym person i dress.

En gravferdskonsulent er nemlig en viktig ressurs for mennesker i sorg. Hovedoppgaven deres er å veilede og støtte nærmeste familie og venner gjennom hele prosessen, fra planlegging til gjennomføring av begravelse eller bisettelse.

Dette innebærer å lytte nøye til familiens ønsker og behov, og deretter bistå dem i å ta avgjørelser om alt fra seremonielle detaljer til valg av kiste eller urne.

En gravferdskonsulent har i tillegg ansvaret for å samkjøre prosessen med alle involverte parter, som prester eller andre forrettere, blomsterhandlere og personell på gravlunden og i krematorier. En gravferdskonsulent har god erfaring med å koordinere og kommunisere med alle involverte og sikrer dermed at alt går som det skal, i tråd med pårørendes ønsker.

 

Hvilke egenskaper bør en gravferdskonsulent ha?

Siden det er viktig at en gravferdskonsulent skaper en trygg og støttende atmosfære for mennesker i sorg, må man ha evnen til å sette seg i andres situasjon og vise genuin medfølelse for dem som har mistet noen de er glade i.

Dette krever evnen til å lytte og virkelig forstå de etterlattes ønsker og behov. Det er en uvurderlig egenskap å være i stand til å skape en åpen dialog og gi rom til å uttrykke alle følelser og tanker, slik at man sammen kan skape akkurat den avskjeden den avdøde og de etterlatte har ønsket.

Logistikk er en dimensjon ved yrket som ikke kan overvurderes, og det er mange detaljer som skal på plass når man planlegger en begravelse. God organiseringsevne og planmessighet er derfor svært viktige egenskaper for en gravferdskonsulent.

 

Er det ikke tøft å være så tett på døden?

Gravferdskonsulenter ser som regel på jobben sin som viktig, og føler de får mye igjen for å være til hjelp for andre i en trist tid. Men det er ingen hemmelighet at det i tillegg til det fysiske og logistiske arbeidet kan være en belastning å være jevnlig rundt død og sorg.

Å være vitne til andres sorg kan ta på, både mentalt og emosjonelt. Gravferdskonsulenter må ofte håndtere sterke følelser og sorg fra etterlatte til nylig avdøde, og selv om erfarne gravferdskonsulenter har lært seg å sette andres behov foran sine egne når de er på jobb, er det viktig at de også tenker på sin egen psykiske helse.

For å håndtere denne belastningen er det derfor viktig at gravferdskonsulenter har et godt og støttende nettverk rundt seg. Det er naturlig nok mye verdifull støtte å finne hos kolleger, da ingen kjenner utfordringene jobben kan by på bedre enn andre gravferdskonsulenter. Man er derfor innenfor bransjen opptatt av å skape et trygt miljø hvor man kan dele erfaringer, tanker og følelser.

 

En meningsfull jobb

Selv om man kan bli trist på jobb som gravferdskonsulent, er ikke gravferdskonsulent et trist yrke. Til tross for de utfordringene jobben innebærer, fortsetter gravferdskonsulenter å møte på jobb med høy motivasjon og medfølelse.

Siden gravferdskonsulenter vet at de har en viktig jobb og at deres tilstedeværelse og støtte er til stor trøst for pårørende, er det enkelt å finne både glede og mening i jobben.

Gravferdskonsulenter føler rett og slett en dyp takknemlighet for å få gjøre den jobben de gjør. Å kunne hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon og spille en stor rolle i å planlegge en verdig og respektfull avskjed, er et ærefullt oppdrag.